Kontakt forma

IT Point S&S DOO Novi Sad
Smederevska 20, Novi Sad
PIB:108267547
Matični broj:20964693
Tekući račun:
325-9500700032111-86

Telefon:
063/287 790

e-mail: office@itpoint.rs