Desktop development

IT Point S&S DOO u ponudi ima izrada poslovnih aplikacija prema zahtevima klijenata. Aplikacije mogu biti implementriraje u postojeću web prezentaciju kao ON-LINE aplikacije ili kao OFF-LINE aplikacije na desktop ili laptop računaru u Vašoj firmi.Namena aplikacije kao i sam dizajn je u dogovoru sa klijentom. Uradili smo nekoliko poslovnih aplikacija za pravna lica. Takođe imamo i nekoliko aplikacija koje samostalno razvijamo.Sve aplikacije za desktop/laptop računare razvijamo u .net tehonologijama što omogućava korišćenjem isključivo najsavremenijih tehnologija i tendencija u programiranju, web dizajnu, funkcionalnom i grafičkom interfejsu podižemo nivo Vaše poslovnosti i pomažemo u izgradnji Vašeg poslovnog ugleda. Vaši klijenti će Vas više ceniti znajući da ste uvek u toku sa savremenim poslovnim trendovima.Naše aplikacije su brze (specijalno brinemo o performansama naših aplikacija), intuitivne (pravljene tako da se sa što manje lutanja dolazi do rezultata), dopadljivog izgleda.Dozvolite da Vaš biznis pokrenemo na jedan brz i efikasan način.